Fehér kódex

A sípályán való viselkedés szabályai, amelyeket minden síelő vagy egyéb, a sípálya közelében tartózkodó személy köteles betartani. Az egészség a legnagyobb értékünk, ezért védjük meg magunkat és másokat.

VISELKEDÉSI FELELŐSSÉG – minden látogató köteles olyan módon viselkedni a központ területén, különösen a pályán, hogy ne veszélyeztessen más látogatót, és ne okozzon kárt neki.

ÁTLAGSEBESSÉG – minden síelőnek tisztán kell látnia az előtte található pályát. A sebességét a saját képességeihez és adottságainak, a terepviszonyoknak, az időjárásnak, a hóviszonyoknak, valamint a pályán lévő síelők számának megfelelően kell megválasztania. A lesiklópályán a beszállási állomásokhoz közeledve minden síelőnek az a feladata, hogy a tényleges megérkezés előtt legalább 50 méterrel csökkentse a sebességét azért, hogy ne veszélyeztesse sem a saját sem mások biztonságát.

IRÁNYVÁLASZTÁS ÉS FELELŐSSÉG – a hátulról érkező síelőnek úgy kell megválasztania a haladási irányát, hogy ne veszélyeztesse az előtte haladó síelőt. Az elöl haladó síelő mindig elsőbbséget élvez. A másik síelőt követő síelőnek megfelelő távolságot kell tartania azért, hogy az elöl haladó síelőnek szabad utat hagyjon az irány és a haladási mód tekintetében.

MENETIRÁNY – A kijelölt pályákon csak lefelé szabad haladni. Szigorúan tilos a kijelölt pályákon az ellenkező irányba haladni! (ez nem vonatkozik a síközpontok személyzetére és munkatársaira).

ELŐZÉS – balról és jobbról is szabad előzni, de úgy, hogy az előzött síelőnek legyen elegendő helye az irányváltoztatáshoz és a haladási módhoz.

BELÉPÉS ÉS LESIKLÁS A PÁLYÁN – aki a pályára belép vagy azon keresztül megy, köteles meggyőződni arról, hogy egy másik síelő nem közeledik-e felülről azért, hogy ne veszélyeztesse magát vagy másokat, és elkerülje az esetleges ütközést.

MEGÁLLÁS – A látogató csak olyan helyen állhat meg és állhat, ahol jól látható és ahol nem akadályoz másokat a pálya megfelelő használatában. Megállni és állni csak az pálya szélén megengedett.

GYALOGLÁS – A gyaloglás csak az pályákon kívül engedélyezett.

JELZÉSEK BETARTÁSA – Mindenkinek be kell tartania a pályákon elhelyezett táblák utasításait.

BALESET ESETÉN – A pályán vagy azon kívül bekövetkező baleset esetén minden síelő köteles segítséget nyújtani és értesíteni egy segítségnyújtásra jogosult személyt. (Hegyi mentőszolgálat vagy kötélpályák, vagy sífelvonók személyzete) Minden balesetben érintett személy köteles alkoholszondás vizsgálatnak alávetni magát, amelyet a síközpont arra jogosult alkalmazottja végez.

BALESETJELENTÉS – a baleset minden résztvevője és szemtanúja köteles megadni a hegyi szolgálat vagy a síközpont személyzete számára a személyére vonatkozó alapvető információkat.

BIZTONSÁG – 16 év alatti személyek kötelesek a fejüket védeni a sípályán egy megfelelően viselt bukósisak segítségével – A síelés szervezője a sípályán köteles biztosítani, hogy a 16 év alatti személyek megfelelő biztonsági ruházatot vagy látható fényvisszaverő biztonsági elemeket viseljenek – A kijelölt pályák karbantartottak, kivéve a „freeride” zónákat. Minden látogató saját felelősségére használja az útvonalakat, és figyelembe kell vennie a saját képességeit az ösvények állapotára, az időjárásra és azok áteresztőképességére vonatkozóan, mielőtt igénybe veszi azokat.

SÍBÉRLET – minden látogató köteles a közlekedési eszközöket érvényes síbérlet birtokában használni és a szállítóeszközre való felszállás előtt köteles bemutatni azt a síközpont alkalmazottjának vagy az ellenőrzésért felelős más személynek. Az érvényes síbérlet olyan síbérlet, amely még nem járt le, és a látogató megfelel az összes előírt feltételnek. A síbérletek nem átruházhatók. Minden síbérletet a Skidata rendszer felügyel, és csak egy személy használja fel azokat. További személy általi használat esetén, illetve a síközpontban található jegypénztáron kívül vásárolt síbérletek tiltásra kerülnek.


A síelő köteles minden balesetet jelenteni a SKI MLYNKY SHOP üzemeltetőjének. A baleset minden részese és minden sérültje köteles alkoholszondás vizsgálatnak alávetni magát, amelyet a síközpont arra jogosult alkalmazottja végez. Minden látogató köteles megismerni a „Fehér Kódex” szabályait. A síbérlet megvásárlásával, a szállítóeszköz használatával vagy a síterepre való belépéssel minden látogató vállalja, hogy betartja ezeket a szabályokat. A szabályok megszegése esetén a látogató síbérletét visszavonhatják és kitilthatják az síközpontból!

Ha a sípályákon éjszakai síelés van folyamatban, a belépés 17:00-21:00 között engedélyezett, mivel sérülésveszély áll fenn a hóágyúk kábelei és a hókotrógépek, különösen a leengedett kötéllel rendelkező csörlők miatt!

A síközpontba való belépéssel a látogatók kötelesek betartani a Fehér Kódex szabályait. A látogatói ellátás alapstruktúráját a Símentőszolgálat és a Rendészeti szolgálat alkotja a parkolóban és a síközpont területén. A Símentőszolgálat egészségvédelmi feladatokat lát el a sérülteknek biztosított elsősegélynyújtásával, főleg a pályán. A rendészeti szolgálat felügyeli a pályák alatti rendet, a parkolókban, ellátja a rábízott ingatlanok védelmét , és irányítja a járművek parkolását.

Minden látogató és síelő saját felelősségére mozog a síközpontban, tiszteletben tartva a a síközpont személyzetének, a Símentőszolgálatnak és a rendőrségnek az utasításai. Abban az esetben, ha a pályák karbantartásához, a sérültek szállításához, az akut sérülést szenvedettek elszállításához eszközöket kell használni a látogatók kötelesek fokozott óvatossággal eljárni és tiszteletben tartani a berendezés használatának szükségességét. A pályán kerülje ki az ilyen eszközt csökkentett sebességgel, és kövese figyelemmel a helyzetet a telepítés és a felhasználás területén.

A síközpont üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a Fehér Kódexben és az üzemeltető általános utasításaiban foglalt utasítások megsértése esetén megtagadja a sípályára való belépést a jelen alapelveket és utasításokat megszegő személyektől, valamint, hogy megtagadja az ilyen személytől a hegyi közlekedési létesítmények szolgáltatásainak igénybevételét a síbérletének előzetes figyelmeztetést követő letiltásával.

A sípályákon tilos:

 • síelés a meghatározott nyitvatartási időn kívül,
 • síelés a karbantartott pályákon kívül,
 • a pályákra háziállatot bevinni,
 • saját motoros szánok használata a síközpont területén és a pályákon, valamint olyan közlekedési eszközök használta, amelyek veszélyeztethetik a síközpont látogatóinak biztonságát,
 • engedély nélküli szánkózás és bobozás,
 • szlalompályák vagy különböző terepakadályok építése a síközpont üzemeltetőjének engedélye nélkül,
 • nyitvatartási időben saját felszereléssel ellátási műveleteket végezni,
 • éjszakai síeléskor a kivilágított pályákra belépni,
 • a síelés és a pályára való belépés, amikor a pályán technikai eszközökkel karbantartást végeznek, mivel fennáll a súlyos sérülés veszélye,
 • nem síelés/snowboardozás,
 • síelés nem megfelelő, az egészséget veszélyeztető felszereléssel,
 • a pályákra és a közlekedési eszközökre való belépés, síelés és snowboardozás alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt,
 • a kijelölt pályákon vagy a kijelölt pályák szélén való felmászás tilos a sí-hegymászók számára (nem vonatkozik a kijelölt sífutópályákra/sí-mászó pályákra, ahol a felfelé haladás megengedett).

Tartsa be az alábbi szabályokat:

 • Lassítson a teljes pályán.
 • Rossz időjárás esetén lassítson.
 • Lassítson, ha fáradt.
 • Lassítson a szűk kanyarokban és a pálya meredek szakasza előtt.
 • Előzéskor tartson nagy oldaltávolságot, mert, ha az ütközést el is tudja kerülni, a helyzet ijesztő lehet az Ön számára.
 • Ne síeljen a felszerelése és képességei határán túl.
 • Lassítson le, ha balesetet szenved a pályán, ha felszerelést használ, ha akadályba ütközik.

A fenti szabályok megsértése esetén a jogsértőkkel szemben a síközpont üzemeltetője szankciókat alkalmaz a lehetőségeihez mérten, súlyosabb esetekben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.