Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a NALA Reality s.r.o. Alžbetina 41, 040 01 Kassa, azonosítószám: 54668999 és az ügyfél között fennálló jogokat és kötelezettségeket, a kártyák kiállítására, azok használatára, szolgáltatások vásárlására az online áruházban, a sífelvonókkal való közlekedésre és a sífelvonók használatára vonatkozóan a SKI Gugel HOLLÓPATAK síközpont pályáin.

A forgókapun való áthaladás során egy fotó készül a síbérletet használó személyről.

Ezeket a fényképeket ellenőrzési célokra használják fel. A síbérlet megvásárlásával a vásárló hozzájárul a róla készült fotó ellenőrzési célokra történő felhasználásába és annak tárolásához és az ellenőrzési rendszerben az érvényességi időn belül a jegyen feltüntetett jogosultságok ellenőrzéséhez.

A chipkártya kauciója 2 €. A kaució összege nem kerül visszatérítésre a látogatónak az intelligens kártya elvesztése vagy megrongálódása esetén.

 • A 3 órás síbérlet nem átruházható és 3 egymást követő órára érvényes a forgókapun történő első áthaladástól számítva. A síbérlet csak nappali síelésre érvényes.
 • A 4 órás síbérlet nem átruházható és 4 egymást követő órára érvényes a forgókapun történő első áthaladástól számítva. A bérlet csak egynapos síelésre érvényes.
 • A napijegy nem átruházható, és a forgókapun történő első áthaladástól számítva 1 napig érvényes. A síbérlet csak nappali síelésre érvényes.
 • A 2 napos síbérlet a szezon végéig bármikor felhasználható 2 napra. A síbérlet nem érvényes az éjszakai síelésre. A síbérlet nem átruházható.
 • A 3 napos síbérlet a szezon végéig bármikor felhasználható 3 napra. A síbérlet nem érvényes az éjszakai síelésre. A síbérlet nem átruházható.
 • A 4 napos síbérlet a szezon végéig bármikor felhasználható 4 napra. A síbérlet nem érvényes az éjszakai síelésre. A síbérlet nem átruházható.
 • Az 5 napos síbérlet a szezon végéig bármikor, 5 napig használható. A síbérlet nem érvényes az éjszakai síelésre. A síbérlet nem átruházható.
 • Az 6 napos síbérlet a szezon végéig bármikor, 6 napig használható. A síbérlet nem érvényes az éjszakai síelésre. A síbérlet nem átruházható.
 • Az 7 napos síbérlet a szezon végéig bármikor, 7 napig használható. A síbérlet nem érvényes az éjszakai síelésre. A síbérlet nem átruházható.
 • A 2 órás esti síbérlet 2 egymást követő órára érvényes a forgókapun történő első áthaladástól számítva. A síbérlet csak éjszakai síelésre érvényes.
 • Az egész estés síbérlet 17:00 és 21:00 óra között érvényes.
 • CSALÁDI SÍBÉRLETEK – a vásárlás feltétele, hogy család összes tagja azonos vezetéknévvel és lakóhellyel rendelkezzen, valamint a szülők személyi igazolványainak és a gyermekek biztosítási kártyáinak bemutatása. A gyermekeknek meg kell felelniük a gyermekkedvezményre vonatkozó elménynek – legfeljebb 16 éves korig vehető igénybe.

A jelen szakaszban nem szereplő BÉRLETEK estében NEM ÁLLÍTHATÓ KI HELYETTESÍTŐ BÉRLET.

A központ területén való közlekedéshez csak az üdülőhely hivatalos értékesítési pontjain vásárolt síbérleteket használhatja. Az értékesítési pontokon kívül vásárolt síbérletek érvénytelenek és TILTÁSRA kerülnek.

A síbérlettel való visszaélés esetén az üzemeltető fenntartja a jogot a bérlet visszavonására a pénz VISSZAFIZETÉSE NÉLKÜL.

Az esti nyitvatartásra az alábbiak vonatkoznak: teljes esti síbérlet és 2 órás esti síbérlet.

Az elveszett vagy otthon felejtett síbérletek esetében nem jár visszatérítés.

A síbérlet érvényességének további pótlása, meghosszabbítása vagy módosítása nem lehetséges.

Rossz időjárás, üzemszünet, lavinaveszély vagy elzárt pályák esetén az üzemeltető saját belátása szerint dönti el, hogy visszatéríti-e a síbérlet árát, és ha igen, milyen mértékben. Nem jár visszatérítés az síközpontból történő idő előtti távozás esetén.

Azoknak az ügyfeleknek, akikről bebizonyosodik, hogy jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel léptek be a központ területére, a napijegy értékének megfelelő bírságot kell megfizetniük 100%-os felárral.

FIGYELEM: Az utazási költségek visszatérítéséhez orvosi igazolásra van szükség, ha az utazási költséget balesetet követően térítik vissza. A visszatérített összeg a baleset bekövetkezésétől a szóban forgó síbérlet érvényességi idejének végéig tartó időszaknak felel meg. Készpénz-visszatérítés csak többnapos síbérletek esetében jár.

Minden síbérlet érvényessége a forgókapun történő első áthaladáskor kezdődik.

A SKIDATA érintésmentes ellenőrző rendszer bevezetésével minden síbérletet chipkártya formában állítanak ki. A chipkártya kauciója 2 EUR. A chipkártyák visszaválthatók a a nyitvatartási idő végén a síközpont jegypénztárában vagy a chipkártya-automatánál.

A kaució csak a SÉRTETLEN és megfelelően MŰKÖDŐ chipkártyák esetében kerül visszatérítésre.

FIGYELEM! 16:00 és 8:30 között a pályák ZÁRVA vannak! Ekkor sérülésveszélyt jelentenek a hóágyúk kábelei és a pályák karbantartásához használt gépek, különösen a leeresztett kötéllel rendelkező csörlők! (Ha éjszakai síelés zajlik a pályákon, a belépés 17:00 és 21:00 óra között engedélyezett).

Az utas köteles betartani a közlekedési szabályzatban foglalt feltételeket, az árjegyzéket, a Fehér Kódex szabályait, és tiszteletben kell tartania az üzemeltető által meghatalmazott személy utasításait is. A személyszállítási szerződés akkor jön létre, ha az utas gyakorolja a jogát, hogy a megvásárolt jegy alapján a szállítóeszközre való felszállással szállítják, vagy a beszállási vagy leszállási területre való belépéssel – csak érvényes úti okmánnyal hozzáférhető. A szerződés megkötésével az előfizető kijelenti, hogy elolvasta a szállítási feltételeket, az árlistát és a Fehér Kódexet.

Kérjük, figyeljék az aktuális hirdetéseket a síbérlet-értékesítési pontokon és a síközpontban található panziós létesítményekben. Az üzemeltető fenntartja az árváltoztatás jogát.

Az üzemeltető fenntartja a jogot az árlistában szereplő információk megváltoztatására.

A 16 év alatti gyermekek kötelesek a fejüket egy megfelelően illeszkedő fejvédővel védeni.

A GYEREK tarifa a 111 cm és 140 cm közötti gyermekekre vonatkozik.

A JUNIOR tarifa 141 cm-től 18 éves korig érvényes a fogyatékkal élő személyek igazolványával rendelkezők számára (a fogyatékkal élő személy kártyáját be kell mutatni a jegypénztárban). A síbérletek vásárlásakor a JUNIOR tarifa szerinti bérletek esetében szükséges a megfelelő személyi igazolvány és a biztosítási kártya, személyi igazolvány, útlevél vagy más dokumentum automatikus bemutatása.

A névre és fényképre kiállított kedvezményes jegyek vagy síbérletek használatakor a síközpontban a közlekedési vállalat kérésére érvényes személyi igazolványt kell felmutatni. A tulajdonoson kívül más személy által használt síbérletek az ügyféltől visszavonásra kerülnek, és ebben az esetben nem jár pénzvisszatérítés.

Síbérlettel való visszaélés esetén – nem átruházható síbérlet más személy általi használata és a gyermek- vagy junior síbérlet felnőtt általi használata esetén az üzemeltető jogosult a síbérlet letiltására anélkül, hogy a vásárló jogosult lenne a síbérlet fel nem használt értékének visszatérítésére.

Csoportos kedvezmény 10% – csoportnak minősül a legalább 15 főből álló, azonos típusú síbérlettel rendelkező csoport. A csoport tagjainak névsora, bélyegző, aláírás szükséges. A csoportos jegyeket egy személy (csoportvezető) vásárolja meg és fizeti ki.

A kedvezményes jeggyel való visszaélés esetén az üzemeltető fenntartja a jogot a jegy kompenzáció nélküli visszavonására

A kedvezmények NEM halmozódnak!

Panaszok

A www.skimlynky.eu webáruházban forgalmazott a síliftekre és kötélpályákra érvényes síbérletek/jegyek vásárlása esetén a megkötött szerződés nem tartozik a jogszabálygyűjtemény 102/2014 számú a szolgáltatások értékesítése vagy nyújtása során a fogyasztók védelméről és a távollevők között kötött szerződésről vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződésről szóló módosított jogszabályának hatálya alá.

Rossz sí- és légköri viszonyok, valamint a siklók és sífelvonók folyamatosan csökkentett gyakorisága/sebessége nem jelent alapot a megvásárolt síbérletek árának részleges visszatérítésére.

30 percnél hosszabb ideig tartó áramkimaradás vagy műszaki hiba esetén az ügyfeleknek visszatérítik a viteldíj egy aliquot részét, vagy kedvezményben részesülnek a következő síbérélet megvásárlásakor.

Áramkimaradás vagy kedvezőtlen időjárási körülmények esetén, amelyek megakadályozzák a szállítóeszközök üzemeltetését, az üzemeltető a szezonon belül bármely más időpontra szóló helyettesítő síbérletet is kiállíthat Pénzügyi kompenzáció ebben az esetben nem jár.

Abban az esetben, ha valamelyik létesítmény (sikló, sífelvonó) nem üzemel, nincs lehetőség helyettesítő síbérlet kiállítására sem pénzügyi kompenzációra.

Ha az ügyfél szubjektíven úgy ítéli meg, hogy a sípálya nem alkalmas a síelésre, nincs lehetőség helyettesítő síbérlet kiállítására sem pénzügyi kompenzációra.

A látogató nem jogosult visszatérítésre vagy a síbérlet meghosszabbítására, ha nem használja fel az összes napot vagy indoklás nélkül nem veszi át a síbérletet.

Az ügyfél nem jogosult további cserére, a síbérlet érvényességének meghosszabbítására sem módosítására.

A síbérlet elvesztése, megrongálódása vagy otthon felejtése esetén az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

Az a látogató, akiről bebizonyosodik, hogy síbérlet nélkül lépett be a központba, köteles az üzemeltetőnek az alábbi összegű bírságot megfizetni: a napi síbérlet ára az érvényes árlista szerint + a síbérlet árának 100%-ának a síbérlet típusától függően.

Annak a látogatónak, akiről bebizonyosodik, hogy érvénytelen síbérlettel vagy más személynek kiadott síbérlettel lépett be a központba a síbérlete visszavonásra kerül, és köteles az alábbi összegű kártérítés megfizetni az üzemeltetőnek: az érvényes árlista szerinti síbérlettípus árának összege + 100%-os bírság a síbérlet típusának árától függően.

A pályán bekövetkezett baleset esetén be kell nyújtani a kezelőorvos által kiadott a beteg munkaképtelenségét igazoló nyilatkozatát. A síelő köteles jelenteni bármilyen balesetet az üzemeltetőnek a Ski Gugel Hollópatak jegyirodában. Pénzvisszatérítés a fel nem használt síelési napokra KIZÁRÓLAG a többnapos síbérletek (aliquot rész) esetében biztosított. Ha a sérült ügyfél 4 órás, 1 napos vagy esti síbérletet vásárolt, nem jár pénzvisszatérítés.

Ha a sífelszerelés a pályán kívül sérül meg, nem fogadunk el kártérítési igényt.

A kártérítési igény benyújtásának helye a Ski Gugel HOLLÓPATAK SHOP.

A síbérletekre vonatkozó pénzügyi kártérítési igény érvényesítéséhez a síbérlet megvásárlásáról szóló, a jegykiadó által kiállított nyugtát kell bemutatni.

A síbérlet megvásárlásával a vásárló vállalja, hogy betartja a hatályos Működési Szabályzat és a Fehér Kódex (azaz a mozgásra és a viselkedésre vonatkozó szabályok a a pályán) előírásait.


A síbérlet megvásárlásával és kifizetésével a síbérlet tulajdonosa tudomásul veszi, hogy a síbérlet megvásárlásakor megadott személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. módosított törvénynek megfelelően kezeljük.

Az általános szerződési feltételek 2018.12.20-án lépnek hatályba és a 2023/2024-es téli síszezonban érvényesek és hatályosak. A szolgáltatások nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételek – a sífelvonók és a pályák használata során – érvényesek a Ski Gugel Závažná Poruba központ területén.