Adatvédelmi irányelvek

A skimlynky.eu látogatóinak adatvédelmi irányelve nagyon fontos számunkra, ezért a személyes adatok gyűjtését felelősségteljesen végezzük és kizárólag abban az esetben, ha szükséges. A tájékoztatási kötelezettség biztosítása érdekében az alábbiakban felsoroljuk, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk a skimlynky.eu oldal felkeresése során, milyen célból és hogyan dolgozzuk fel azokat.

Azoknak az információs rendszereknek az adatkezelője, amelyekben az Ön személyes adatait feldolgozzák a NALA Reality s.r.o., Alžbetina 41, 040 01 Kassa, azonosítószám: 54668999.


Információk a skimlynky.eu honlap felkeresésével kapcsolatban

Az Ön személyes adatai a titkosításnak köszönhetően biztonságosan kerülnek továbbításra. Az SSL (Secure Socket Layer) titkosítási rendszert használjuk. Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük weboldalunkat és más személyes adatokat feldolgozó rendszereinket az adatok elvesztése, megsemmisülése, megváltoztatása és illetéktelen személyek általi további terjesztése ellen.

A webtárhelyet a Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Pozsony üzemelteti.

A felkeresett oldalak nyomon követése

A skimlynky.eu weboldalra vonatkozó statisztikai adatok feldolgozása céljából a Google Google Analytics szolgáltatásait használjuk, amely adatvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik a weboldal forgalmának nyomon követése terén.

A skimlynky.eu weboldal felkeresése során a következő adatokat gyűjtjük és értékeljük ki az Ön böngészője által biztosított beágyazott kód segítségével:

 • Kérés (a kért adatfájl neve) (pl. www.príklad.sk/index.html),
 • a böngésző típusa és verziója (pl. Chrome 121),
 • böngésző nyelve (pl. szlovák),
 • a használt operációs rendszer (pl. Windows 11),
 • böngészőablak felbontása,
 • képernyőfelbontás,
 • JavaScript aktiválás,
 • a Java engedélyezése/letiltása,
 • a sütik engedélyezése/letiltása,
 • URL hivatkozás (korábban meglátogatott oldal),
 • IP-cím,
 • hozzáférési idő,
 • kattintás.

Sütik

Ezek az oldalak rögzítik az Ön IP-címét, az Ön által eltöltött időre vonatkozó információkat, valamint információk arról, hogy milyen oldalakról érkezett hozzánk. A sütik olyan szöveges fájok, melyek az Ön számítógépén tárolódnak és amelyeket a webhelyforgalom mérésére és a webhely megjelenítési módjának tesztreszabására is használhatóak, és ezeknek a fájloknak köszönhetően jobb minőségű tartalmat tudunk kínálni Önnek. Ezért ezeket a fájlokat jogos érdekünknek tekintjük. Bizonyos sütik harmadik féltől származnak, pl. Youtube, Google stb.

A sütiket bármikor törölheti, vagy közvetlenül a böngésző beállításaiban beállíthatja a gyűjtésüket. Ha vissza kívánja utasítani a sütik gyűjtését, kérjük, állítsa be ezt az internetes böngészőjében.

Bejelentkezések

Minden alkalommal, amikor Ön belép a javorina.sk weboldalra, a böngészője által továbbított használati adatok a szervernaplóknak nevezett naplófájlokban kerülnek tárolásra. Az így tárolt adatmondatok a következő adatokat tartalmazzák: a hozzáférés dátuma és időpontja, az oldal URL címe, IP-cím, tartalmazhatják az előző URL-címet (ún. hivatkozás), a továbbított adatmennyiséget, valamint a böngésző által továbbított böngészőazonosítót (pl. a böngésző típusa és verziója, valamint az operációs rendszer típusa) is.


Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Attól függően, hogy Ön melyik szolgáltatásunkat veszi igénybe, összegyűjtjük a szükséges adatokat a feldolgozáshoz.

Feliratkozás hírlevélre

A weboldalunkon található hírlevélre való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címét felhasználjuk a következő célokra: a Gugel síközpont, képviseli: NALA Reality s.r.o., tájékoztatást küld Önnek hírekről, promóciókról és különleges ajánlatokról, valamint termékekről és szolgáltatásokról szóló információkról e-mailben. A hozzájárulását visszavonhatja írásban bármikor az info@skimlynky.eu címen vagy az elektronikus hírlevelekben található linkre kattintva.


Ha kifogása merül fel az adatok felhasználásával kapcsolatban

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását a jövőben bármikor visszavonja. A hírlevélről leiratkozhat a hírlevelek láblécében található linken keresztül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a jelen hozzájárulás alapján a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Ezen túlmenően a tárolt személyes adatok törlésre kerülnek, ha Ön úgy dönt, hogy visszavonja hozzájárulását, ha a meghatározott cél elérése érdekében feldolgozott adatok már nem szükségesek, vagy ha a tárolás bármilyen jogi okból elfogadhatatlan.

Az érintettek tájékoztatáshoz való joga és egyéb jogai

Önnek joga van a tárolt adatainak feldolgozásáról történő ingyenes tájékoztatáshoz. Az általánosan kötelező erejű jogszabályokban meghatározott követelmények betartása mellett Önnek joga van (i) hozzáférni személyes adataihoz, (ii) joga van a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez, (iii) joga van a személyes adatok kezelésének korlátozásához (zárolásához) iv) tiltakozhat a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, (v) joga van a személyes adatok törléséhez, különösen akkor, ha azok már nem szükségesek az adatgyűjtés vagy egyéb feldolgozás céljaira, vagy ha Ön visszavonta a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását, és a feldolgozásra nincs más jogalap, vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatokkezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően (azaz 2018. május 25-től), az adathordozhatósághoz való jog akkor is megilleti Önt, ha a meghatározott a feltételek teljesülnek, azaz Ön jogosult arra, hogy az Ön hozzájárulása alapján önkéntesen, elektronikus formában részünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és ezzel összefüggésben élhet az adatok más adatkezelőhöz történő továbbításának jogával, amennyiben az ilyen továbbítás technikailag lehetséges (adathordozhatósághoz való jog).

Ha bármilyen kérdése merül fel személyes adatainak védelmével kapcsolatban, forduljon hozzánk az info@skigugel.eu e-mail címen, postai úton a NALA Reality s.r.o. székhelyére, az Alžbetina 41, 040 01 Kassa, Szlovákia címre küldött levélben.

Amennyiben Ön a személyes adatok védelmére irányadó jogszabályok alapján az érintett valamely jogát nálunk gyakorolja, és kérelméből nem lehetséges a személyazonosságának ellenőrzése, vagy ha alapos kételyeink merülnek fel a személyazonosságát illetően, fenntartjuk a jogot, hogy a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információt kérjünk tőle.

Érintettként joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, székhelye a következő címen található: Hraničná 12, 820 07 Pozsony, ha úgy véli, hogy személyes adatait a vonatkozó jogszabályok megsértésével kezelik.